Házirend

Kedves Vendégeink!

Az alábbiakban néhány fontos, bár teljesen általános szabály olvasható, mely a RolliPolli Házirendjét képezi. Ezen Házirend lehetővé teszi mindenki számára a kultúrált, biztonságos és higiénikus testmozgást, teremhasználatot.

- A RolliPolli szolgáltatásai csak érvényes bérlettel vagy egy alkalomra szóló jeggyel vehetők igénybe, amelyek regisztrációt követően válthatók. A havi bérlet a váltás napjától számított egy hónapig érvényes és a vásárláskor egyeztetett alkalmakra szól.

- A bérlet névre szól, egy bérletet csak egy vendég használhat, azt átruházni nem lehet. A foglalkozások és szolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom vagy pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre (kivétel ld. pótlás).

- Az első alkalommal történő bérlet vagy egy alkalomra szóló jegy váltásnál a vendég ingyenes vendégkártyát kap. A későbbiekben a belépés ezzel a vendégkártyával kezdeményezhető. A vendégkártya megsérülésekor vagy elvesztésekor a mindenkori árlistában megjelölt összeg befizetése ellenében új vendégkártyát állítunk ki.

- A tornaterembe cipőben bemenni tilos! A gyermekek a tornatermi foglalkozásokon mezítláb, az őket kísérő szülők zokniban vesznek részt.

- A tornatermi foglalkozásokon a megfelelő öltözet használata kötelező. Ékszer viselése balesetveszélyes, ezért tilos!

- A tornaterembe és a kistermi foglalkozásra ételt, italt és mobil telefont bevinni tilos!

- A váróban elhelyezett játékokat a tornaterembe és a kisterembe bevinni tilos, azokat használat után a helyükre vissza kell rakni!

- A tornateremben a sporteszközöket mindenki csak a saját felelősségére használhatja!

- Dohányzás és alkohol fogyasztás a klub egész területén nem megengedett!

- A RolliPollit betegen látogatni tilos!

- Az öltözőben hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk. A személyes dokumentumokat, nagyobb értékeket mindenki tartsa magánál, vagy adja le a recepciós részére.

- A tornateremben bárminemű olyan tevékenység, mozgás végzése eszközzel vagy anélkül, mely bárkinek, így a mozgást végzőnek is a testi épségét, valamint a tornatermi felszerelés állapotát veszélyezteti tilos!

- Javasolt a foglalkozás kezdete előtt 15 perccel érkezni, a foglalkozások pontosan kezdődnek. 5 percet meghaladó késés esetén (3 év felett) a foglalkozásba nem lehet bekapcsolódni, az alkalom elvész.

- Esetleges viselkedési problémákat a szülővel/felügyelővel együttműködésben igyekszünk kezelni. Amennyiben a probléma kezelése legjobb szándékunk ellenére is sikertelen, a Házirend megsértésére vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.

- A 4 év alatti gyermekek szülei/felügyelői akkor is a helyszínen kell maradjanak, ha gyermekük az órán önállóan vesz részt. 4 év feletti gyermekek esetében a szülőnek/felügyelőnek módja van a helyszínt elhagyni és a gyermeket a foglalkozás vezetőre bízni. Ebben az esetben a foglalkozás vezető felelőssége akkor kezdődik, amikor a gyermeket a szülőtől/felügyelőtől átveszi és akkor ér véget, amikor a gyermeket a szülőnek/felügyelőnek visszaadja. Az átadás és átvétel helye a foglalkozásra kijelölt terem, időpontja a foglalkozás kezdete és vége. A szülő/felügyelő késedelmes megjelenése az átvételre a Házirend megsértését jelenti.

- Pótlási lehetőség: pótlásra abban az esetben van lehetőség, ha a RolliPolli a hiányzásról az info@rollipolli.hu címen vagy a 06 30 709 3060-as telefonszámon legkésőbb a foglalkozás napján reggel 8:30h-ig értesítést kap. A hiányzás okát nem kell megadni, arról orvosi vagy egyéb igazolás benyújtása nem szükséges. Megfelelő értesítés esetén az alkalom pótolható, az időpontot a recepcióval szükséges egyeztetni.

- Munkatársaink mindenkor segítőkészen állnak kedves Vendégeink rendelkezésére. Védelmük érdekében elvárjuk, hogy velük szemben tisztelettudóan viselkedjenek mind a szülők/felügyelők, mind a gyermekek.

- A Házirend megsértése, annak be nem tartása a bérlet azonnali visszavonását jelentheti, illetve a továbbiakban az egyén a RolliPolli területéről kitiltható!

A jelen Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

A jelen Házirend a recepció mellett áttekinthető, annak egy példánya átvehető. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

Kérjük az előzőekben olvasható Házirend mindenki által történő betartását, mely elősegíti és biztosítja a kellemes kikapcsolódást és a RolliPolli helyiségeinek biztonságos, higiénikus használatát!

Köszönettel,

RolliPolli vezetősége