Szertorna

A RolliPolli gerincét egy, a gyerekek korosztályos igényeit maximálisan figyelembevevő torna alapú mozgásfejlesztő program adja. A program egyedülálló, amennyiben a gyermeki fejlődés minden aspektusát (fizikai, értelmi, érzelmi és szellemi) figyelembe véve oktatcélja az egészséges önbizalom kialakítása, alapköve a pozitív megerősítés és motiválás. A heti foglalkozások során a gyermekek fokozatosan sajátítják el az egyes mozgásformákat, az órák egymásra épülnekAz órákon egy tanár maximálisan 8 gyermeket oktat, így kellő odafigyelést tud biztosítani.

(kép)

A Program fejleszti a gyermekek

térbeli tájékozódó készségét
egyensúlyozó készségét
idő, iram és ritmus készségét
gyors és finom koordinációs készségét
testséma tudatát (testrészek felismerése)
állóképességét
hajlékonyságát
auditív képességeit (utasítások követése, koncentráció)

valamint

• a szociális készségeket (kapcsolatteremtés kortársakkal, szülőkkel, tanárokkal)
az önbizalmat
problémamegoldó készséget
logikát
memóriát

végül

előkészíti és kiegészíti az iskolai testnevelés mozgásanyagát
• biztosítja a mozgásműveltség fejlődését

és talán a legfontosabb, hogy

hozzájárul a játékos mozgásszükséglet iránti igény kialakításához.

CSOPORTOK:
1- 2 éves korig
2-3 éves korig
3 - 5 éves korig kezdő és haladó
5 - 7 éves korig kezdő és haladó
6 éves kor felett kezdő és haladó
Tehetséggondozó óra 10 éves kor felett